Norske bønder fratatt dynamitten

Bøndene her i landet har tapt kampen om å få beholde retten til å bruke dynamitt til mindre sprengningsjobber.