• Det gjenstår å se om tildelingen av Nobels fredspris til EU vil skape debatt i Norge, hvor EU-motstanden er stor, sier nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland.

— Det går fint an å være motstander av et medlemskap i EU, samtidig som man anerkjenner den fredsskapende rolle EU har hatt i Europa, sier Jagland etter at han fredag kunngjorde årets fredsprisvinner.

Han forteller at dette er noe Stortinget gjorde enstemmig i en innstilling i 2007.

På spørsmål om fredsprisutdelingen til EU kan bidra til å skape mer fred og forsoning i Europa, sier Jagland at Nobelkomiteen ikke alene kan løse Europas problemer, heller ikke løse den finansielle krisen.

— Men jeg minner om hva som kan gå tapt hvis dette samarbeidet faller sammen, sier Jagland.