Programmet skal i første omgang ta opp 20 studenter annethvert år, men allerede ved første søkemulighet hadde 59 søkere kinesisk ved UiB som førstevalg, skriver Studvest.

— Det er veldig oppmuntrende at så mange har søkt, og vi ønsker å utvide programmet med flere studieplasser, sier Ronald Worley, seksjonssjef ved Det humanistiske fakultet (HF).

Samlet opplevde UiB en oppgang på 18 prosent i antall søkere til språkfag i år.

Til tross for ønsket om å utvide bachelorprogrammet, forteller Worley at det ikke vil være mulig i nærmeste fremtid.

— Faget er bare i en oppstartsfase, og vi jobber med å få alle de vitenskapelig ansatte på plass. Vi vil ikke forhaste oss, og vi må være sikre på at vi er i stand til å tilby alle studentene god kvalitet gjennom undervisning og veiledning, sier han.

I tillegg til å få bemanningen på plass, vil en eventuell utvidelse også avhenge av støtte fra Kunnskapsdepartementet.

— Vi kan ikke trekke ressurser fra andre studieprogrammer ved fakultetet. Vi må få fullfinansierte nye studieplasser i tillegg til de vi allerede har, forteller Worley. (©NTB)