Departementet ba fredag Gassnova om å avlyse den pågående anbudskonkurransen om fullskala CO2-håndtering.

— Vi har sett at den rødgrønne regjeringen har hatt veldig mye hastverk i sitt arbeid. Å realisere fullskala anlegg for karbonfangst er svært teknisk krevende, og da er det viktig at vi bruker tid for å kartlegge hva som er fornuftig å gjøre, sier Lien til NTB.

Han understreker at departementet tar oppgaven med å utvikle teknologi for CO2-fangst på det største alvor.

Mongstad-stans

Gassnova har fått i oppgave å kartlegge mulighetene for fullskalaanlegg for CO2-håndtering utover Mongstad-anlegget, og i den forbindelse er det tildelt kontrakter til tre prosjekter. Men etter at arbeidet med fullskalarensing på Mongstad ble stanset, er forutsetningene for Gassnovas utredningsarbeid endret, mener regjeringen. Olje- og energiministeren ber derfor Gassnova avlyse den pågående anbudskonkurransen og ikke signere kontrakter.

— Vi måtte forpliktet oss til å bruke betydelige ressurser, og det mente vi ville være forhastet, utdyper Lien.

Regjeringen har ifølge ham behov for å se Gassnovas arbeid i sammenheng med etablering av ny strategi for satsingen på CO2-håndtering.

— I det videre arbeidet med CO2-håndtering må vi løfte blikket for å være sikre på at vi velger de riktige løsningene, framfor de raske, sier han.

Kostnadskontroll

Lien sier det er nødvendig å bygge arbeidet på gode beslutningsprosesser og god kostnadskontroll. Han påpeker at fullskalarenseanlegget som var planlagt på Mongstad ville blitt for dyrt og at det ville bli vanskelig å eksportere teknologien.

— Skal vi lykkes med dette, må vi bruke teknologi som kan brukes også andre steder, sier han.

Riksrevisjonen kritiserte pengebruken på Mongstad-prosjektet. Kritikken rammer også Gassnova, som har ansvaret for å forvalte statens interesser i renseprosjektene.

Men ifølge Lien vil Gassnova fortsatt ha en sentral rolle. Selskapet har nå blitt bedt om også kartlegge anlegg som slipper ut mindre CO2, under 400.000 tonn, som mulige renseprosjekter.