— Ren liberalisering. Når regjeringen nå skriver dette inn i loven, er det et signal om at surrogati er noe man ikke ser alvorlig på, sier KrF-politiker Øyvind Håbrekke til Vårt Land.

Det var fredag at Støre ba Stortinget endre bioteknologilovens straffeparagrafer slik at det kommer tydelig fram at «straffansvaret ikke gjelder» for privatpersoner som benytter surrogati «som ikke er tillatt etter loven».

Lovendringen skal i Stortinget behandles som egen sak, selv om regjeringen i vår har varslet en egen stortingsmelding om bioteknologi.

Håbrekke lover leven.

— Vi vil presse på når saken nå behandles i Stortinget og utfordre regjeringen på hva lovendringen egentlig betyr og innebærer, sier han.

Bioteknologinemnda har tidligere anbefalt Støre å vente med lovendringen til hele loven skal revideres. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) reagerte sterkt da høringsrunden pågikk før jul. Barneombudet unnlot å ta stilling til saken, mens KrF flagget sitt standpunkt. Juridiske faginstanser som uttalte seg, hadde ingen tunge innvendinger.

Regjeringen har hele tiden sagt at det kun handler om en presisering av loven, og ikke en lovendring. KrF mener det dreier seg om liberalisering. Helsedepartementet sier det er snakk om tydeliggjøring.