Bruken av såkalt «navnet minnelund» er blitt ettertraktet etter bare få år, skriver Vårt Land.

— Mange forteller meg at de ønsker å bli gravlagt i en såkalt «navnet minnelund» slik at neste generasjon slipper å tenke på at graven må stelles og vedlikeholdes. De mener navnet minnelund er et verdig og godt alternativ for dem, sier plan- og anleggssjef Torhild Hovdenak i Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Trondheim kommune var blant de aller første som startet opp med et slikt tilbud for rundt ti år siden.

En «navnet minnelund» er et gravfelt med felles gravminne og navneplater til hver enkelt som er gravlagt der, i motsetning til anonyme minnelunder, der det ikke er noen navneplater.

Hovdenak tror også mye handler om at folk er mer mobile enn før og ikke nødvendigvis blir gravlagt på samme sted som barna sine.

Fungerende kirkegårdskonsulent Helge Klingenberg i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet opplyser at det ikke finnes nasjonale tall på hvor mange som benytter seg av de navnede minnelundene fordi tilbudet ennå er ganske nytt.