Ved utgangen av november kunne Brende notere 251 reisedøgn og en samlet reisekostnad på 1,4 millioner kroner siden regjeringsskiftet.

Den dyreste enkeltreisen han har foretatt gikk til USA i oktober. Et ti dager langt opphold, som inkluderte årsmøtet i verdensbanken i Washington, kostet alene 121.924 kroner.

Brende har svidd av mer på reiser enn de rødgrønne forgjengerne gjorde, viser en oversikt NTB har fått av Utenriksdepartementet. Der står oppført alle ministrenes reiser tilbake til januar 2011.

— Preget av kriser

Sammenligningsgrunnlaget er diskutabelt fordi det i forrige periode var to ministre som delte på oppgavene i Utenriksdepartementet, mens Brende nå er alene om oppgavene.

Brende kan se tilbake på et svært spesielt år, anfører kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet.

— Det siste året har vært preget av fire store humanitære kriser, sikkerhetspolitiske utfordringene knyttet til konflikten i Ukraina og Russlands folkerettsbrudd, samt ulike hendelser knyttet til endringer i de internasjonale maktforholdene.

— Dette er alle utfordrende saker og krever en klar strategi og aktiv tilstedeværelse for å ivareta norske interesser, sier han.

Holmås nærmest

Den som kommer nærmest Brendes reiselyst, er SVs tidligere utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. På ett år og seks måneder i stillingen reiste han for 1,334 millioner kroner og tilbrakte 215 døgn på tur.

Hakk i hæl følger Espen Barth Eide (Ap). Han reiste for 1,329 millioner kroner på to år og ni måneder fra januar 2011 og fram til regjeringsskiftet. I denne perioden var han først forsvarsminister og siden utenriksminister. Eide hadde 244 reisedøgn.

Forgjengeren hans, nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre, hadde 187 døgn på reise som utenriksminister fra januar 2011 til september 2012. Kostnaden ved dette beløp seg til 711.584 kroner.

Nest dyrest

Støres samlede sum i perioden er lavere enn reisebudsjettet til Erik Solheim (SV).

På et drøyt år fra januar 2011 til februar 2012 reiste den daværende miljø- og utviklingsministeren for 780.000 kroner. Antallet reisedøgn var i denne sammenheng beskjedne 93.

Solheim kan imidlertid notere seg for den nest dyreste enkeltreisen siden årsskiftet 2011. En fire dager lang tjenestereise til Sør-Afrika i september 2011 kostet noe over 118.000 kroner. Bare Brendes omtalte USA-tur i høst har tappet UD-budsjettet for mer.