Avtale mellom staten og Bondelaget

Staten og Norges Bondelag har inngått jordbruksavtale for 2011-2012. Avtalen blir presentert på en pressekonferanse i R5, Akersgt. 59 kl. 14.30.