Rett før helgen meldte VG at søkerorganisasjonen Oslo 2022, i et alle siste forsøk på å snu den negative stemningen i folket, jobber med planer om å flytte flere av anleggene og OL-grenene fra Oslo og til andre byer på Østlandet.

Tirsdag kveld behandlet Norges Idrettsforbund saken. Der sa alle de syv vinter-særforbundene klart nei til å flytte lekene ut av hovedstaden.

— Vi står sammen om at vi ønsker de kompakte lekene som er foreslått. Sender vi den eksisterende søknaden kommer vil til å få OL i 2022, sier Rune Gerhardsen, president i Norges Skøyteforbund.

Han viser til at IOC har vurdert Oslo for å ha den beste søknaden. Kun ett moment scorer de dårligst på - oppslutning i folket. BT presenterte nylig en meningsmåling som viser at bare 26 prosent av befolkningen ønsker OL i 2022, som har en anslått totalkostnad på 35 milliarder kroner.

Ønsker ikke kutt

Torsdag formiddag vil søkerkomiteen, representert ved byrådsleder i Oslo Stian Bergen Røssland, presentere forslag på mulige kutt i den totale statsgarantien på mellom fem og ti milliarder. BT vet at det ligger inne forslag om at en i stedet for å bygge ny hall for ishockey og skøyter i hovedstaden, heller bruker eksisterende anlegg i Mjøsa-regionen.

Derimot skal det ikke ligge inne forslag om å bygge hall i Fredrikstad, Moss og Drammen, noe som tidligere har vært foreslått. Dette vil nemlig kreve nye infrastrukturtiltak.

— Vi kommer ikke til å presentere forslag som fordyrer søknaden, sier byrådsleder Røssland.

Han presiserer at han er mot kuttene som han vil skal presentere.

— Vi synliggjør hva som er mulig å få til hvis regjering og Stortinget ønsker det. Men vi kommer ikke til å anbefale disse kuttene.

- Anlegg er hovedgrunnen

Dermed kan det virke som ingen er for den krisepakken som ble varslet rett før helgen.

— Målet med å ha et OL i Oslo må jo være at vi skal ha et OL i Oslo. Jeg synes vi har spredt det brukbart fra før på Østlandet. Dette står idrettsledelsen og syv særforbund innen vinteridrett sammen om, sier Gerhardsen, som foruten skøyteforbundet også tenker på ski, skiskyting, ishockey, curling, snowboard, samt bob og aking.

— Men vil ikke gjenbruk av eksisterende anlegg i Lillehammer og Hamar kunne spare kostnader og dermed øke begeistringen i folket?

— Siden nye anlegg er hovedbegrunnelsen for å søke, så blir det ulogisk å kutte ut anlegg og satse på mer gjenbruk, sier Gerhardsen, og får støtte:

— Vi står på det eksisterende konseptet, sier Tore Bøygard, president i Norges Skiskytterforbund.

— Det er behov for flere ishaller i Oslo. Kapasiteten er sprengt. Vi støtter den søknaden som foreligger, sier Nils Gerhard Nilsen, styreleder i Norges Ishockeyforbund.

- Vanskelig å selge inn

Stein Erik Lauvås, fylkesleder i Østfold Ap, beklager signalene fra idretten og søkerkomiteen.

— Jeg antar at et Østlands-OL kunne skapt større oppslutning enn et kompakt mesterskap hvor alt samles i Oslo. Det blir vanskeligere å selge inn et flertall for dette arrangementet når vi ikke får være en del av infrastrukturen.

Etter hva BT erfarer vil hovedkuttene som kommer torsdag formiddag være på idrettsanlegg, infrastruktur, samt billigere løsninger for medielandsby, deltakerlandsby og åpnings- og avslutningsseremoni.

HEIER PÅ OSLO: - Målet med å ha et OL i Oslo må jo være at vi skal ha et OL i Oslo. Dette står idrettsledelsen og syv særforbund innen vinteridrett sammen om, sier Rune Gerhardsen, president i Norges Skøyteforbund.
Cornelius Poppe