Enige om ny IA-avtale

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv, fem dager før den opprinnelige fristen 1. mars.