Politiet har allerede siktet SOS Rasisme for bedrageri, og organisasjonen er fremdeles under politietterforskning, skriver Dagbladet.

Av regjeringsadvokatens stevning på 238 sider går det fram at staten krever tilbake halvparten av det utbetalte tilskuddet for 2007 og 2009 og hele tilskuddet som ble utbetalt i 2008. Dette utgjør 6,8 millioner kroner.

Saken skal etter planen opp Haugaland tingrett i Haugesund 15. oktober.

På det meste hevdet SOS Rasisme å ha over 47.000 medlemmer. Dagbladet har gått gjennom store deler av organisasjonens medlemsregister, og trolig har ikke organisasjonen hatt mer enn 5.000 tellende medlemmer på det meste, ifølge Dagbladet.

SOS Rasisme hevder organisasjonen ikke har brutt forskriftene for tildeling av støtte til frivillige organisasjoner.

I november fjor ble organisasjonen dømt til å betale tilbake Landsrådet for Norges barne— og ungdomsorganisasjoner (LNU) 9,7 millioner kroner etter omfattende medlemsjuks. Denne dommen er anket av SOS Rasisme, og ankesaken kommer opp for Gulating lagmannsrett i desember i år.

De totale kravene fra flere støttegivere er nå på rundt 20 millioner kroner. Oslo kommune krever 2 millioner kroner av SOS Rasisme, men har ikke bestemt seg for om den skal politianmelde saken.

SOS Rasisme har ikke besvart Dagbladets henvendelser om saken.