— Oslo kommune hadde muligheten til å komme oss i møte og vise at den verdsetter kompetansen til de ansatte. Det er de ansatte som sørger for at kommunen kan levere gode tjenester, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo.

- Beklagelig

Selv om partene fortsatte meklingen langt på overtid, ble det ikke enighet.

— Det er beklagelig at en streik nå rammer innbyggerne i Oslo kommune. Det er ingen annen mulighet enn streik når kommunen ikke er villig til å gi de ansatte en lønnsutvikling på linje med det andre grupper i samfunnet får, sier Vilno.

— Det var så stor avstand at meklingsmannen ikke fant grunn til å legge fram en skisse, sier forhandlingsleder Martin Moen i YS Kommune i Oslo til NTB.

I første streikeuttak har Unio i Oslo tatt ut 547 medlemmer som jobber i Oslo kommune. 88 YS-organiserte tas ut. Blant disse er ansatte i Oslo Havn, Energigjenvinningsetaten og Bymiljøetaten - deriblant parkeringsvakter.

Fra klokka 12

Mekler Geir Engebretsen sier de første som skal ut i streik er Unio-organiserte som er tatt ut i streik, og som skulle begynt på jobb etter klokken 12 onsdag. For YS begynner streiken ved arbeidsdagens start torsdag morgen.

— Dette er for at de skal ha litt tid til å områ seg. Flere av dem som er tatt ut, jobber skift, og det må derfor settes et bestemt tidspunkt for streikestart, forklarer Engebretsen.

— De som begynner før klokken 12, jobber som vanlig onsdag og begynner streiken torsdag, bekrefter Unios forhandlingsleder Terje Vilno overfor NTB. Streiken får dermed full virkning først fra torsdag.

— Til å begynne med er det turnusarbeiderne som går ut, og det vil jo typisk si ansatte ved sykehjem, eldresentre og lignende. Torsdag vil også skoler, barnehager og administrasjon bli berørt, forklarer Vilno.

For liten ramme

Vilno sier bruddet kom fordi den totale rammen ble for liten.

— Oslo kommune stilte et ultimatum hvor vi måtte godta en ramme på under 4 prosent for å få en løsning på helheten. Vi følte da at vi sto for langt fra hverandre for å bygge bru, forteller forhandlingslederen.

Hovedkravet er fortsatt at de offentlig ansatte skal ha samme lønnsvekst som andre grupper, og at etterslepet skal tas igjen.

— Vi merker oss også at Oslo kommune, med et byråd fra opposisjonen, legger seg på samme linje som regjeringen, sier Vilno.

For at han skal sette seg ved forhandlingsbordet igjen, må det være bevegelse hos motparten.

LO og Akademikerne fortsetter

Forhandlingssammenslutningen KAH, som representerer LO-forbundene, og Akademikerne fortsetter meklingen.

— Vi prøver å se om det er mulig å finne en løsning for de gjenværende partene, sier Geir Engebretsen og legger til at det er løpende dialog, og at det ikke er satt noen endelig frist.

Unios forhandlingsleder har liten forståelse for at noen forbund fortsetter meklingen med Oslo kommune.

— Jeg synes det er underlig at noen fortsetter med de betingelsene som lå til grunn, men det får de si mer om selv. For oss og YS var det i hvert fall ikke aktuelt, sier Vilno. (©NTB)