• KJEMPER: Heikki Holmås og Audun Lysbakken kjemper om å bli ny leder av SV. FOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX

Sier ja til skatteøkning

Begge SVs lederkandidater, Audun Lysbakken og Heikki Holmås, snakker varmt om behovet for økt skatt for å løse fellesskapets oppgaver. Lavinntektsgrupper blir trolig skjermet.