Helsetilsynet har ført tilsyn med Forsvarets styring med dokumentasjon av helsehjelp gitt til norsk personell i utenlandsoperasjoner fra 2. juli til 26. oktober i år.

Tilsynet har avdekket vesentlige mangler i Forsvarets håndtering av helseopplysninger. Den er preget av en uklar ansvarsfordeling, manglende opplæring av ansatte og at personsensitive opplysninger kan være tilgjengelige for uvedkommende.

— Alvorlig

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Eirik Øwre Thorshaug forventer at Forsvaret rydder opp.

— Avvikene er alvorlige, og jeg forventer at dette blir ryddet opp. Forsvaret skal ha et sikkert system for helseopplysninger som også ivaretar behovet for registrering i sanntid. Fristen Helsetilsynet har gitt Forsvaret til å svare på Helsetilsynets rapport er 15. februar neste år, sier Thorshaug.

Helsetilsynet trekker fram at soldatenes helseopplysninger ikke er beskyttet mot at uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysningene.

Det fremheves i rapporten at det heller ikke er etablert ordninger for oppfølging av meldte feil og uønskede hendelser, noe som fører til at Forsvaret kan ha et usikkert informasjonsgrunnlag for å kvalitetssikre helsehjelp som er gitt.

Noterer på gule lapper

I mai 2006 besluttet Forsvaret at journalsystemet Sandok var det eneste systemet for dokumentasjon av helsehjelp. Varierende nettilgang ved utenlandsoperasjoner har ført til at Forsvaret har tatt i bruk alternative løsninger, som å skrive notater på gule lapper eller i et tekstdokument på en tilfeldig datamaskin.

Helsetilsynet mener at en slik håndtering kan føre til at opplysninger blir borte, og aldri skrives inn i pasientjournalene.

Informasjonsoffiser ved Forsvarets Sanitet Margrethe Meyer Bratt mener dagens system for journaler fungerer godt.

— Under internasjonale operasjoner har vi en utfordring med ustabilt nettverk og tilstrekkelig båndbredde, dette gir oss nettverksutfordringer. Derfor må opplysningene føres i ettertid. Dette forholdet har Forsvarets Sanitet vært klar over i en tid, sier Bratt.

- Tiltakene er ikke gode nok

Bratt innrømmer at det har blitt iverksatt flere tiltak som ikke har fungert tilstrekkelig. På tross av dette vil Forsvaret fortsette å benytte det samme journalsystemet Sandok.

— Som rapporten avdekker er ikke dagens system og tiltakene som har blitt gjennomført gode nok. Dette er beklagelig og det skal vi løse. Tilsynsrapporten vil hjelpe oss til å fortsette med å bli bedre og det er nettopp derfor slike tilsyn er viktige for oss, sier hun videre.

Bratt fremhever at tilsynsrapporten ikke viser noen avvik når det gjelder akuttkjeden, og hun mener Forsvaret derfor er trygge på at helsehjelpen er i tråd med gjeldende regler og god praksis. Hvilke tiltak som skal gjennomføres som konsekvens av rapporten, er det for tidlig å si noe om, mener Bratt. (©NTB)