— Kvinner skal ha muligheten til å bli toppledere, sier Helga Pedersen til Klassekampen.

To uker før valget lanserer hun et nytt likestillingsløfte fra regjeringen:

  • 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten skal være kvinner. Om nødvendig kan kvotering brukes for å sikre kvinneandelen.
  • Bruke statens eiermakt for å sikre 40 prosent kvinneandel i konsernledelsen til statseide selskaper.
  • Gi menn tilleggspoeng når de søker seg til helse- og omsorgsfag eller barnehagelærerutdanning.

I dag er det påbudt med 40 prosent kvinner i styrene til alle børsnoterte selskaper. Nå vil Ap at kvoteringen fra styrerommet også skal gjelde topplederne.

— Jeg nekter å tro at kvinner gjennomgående er dårligere kvalifisert enn menn til å være toppledere. Problemet er at menn i praksis kvoteres inn i dag, sier Ap-nestleder Helga Pedersen.

— Det handler dypest sett om valgfrihet. Kvinner skal ha muligheten til å bli toppledere på lik linje med menn, og menn skal ha muligheten til å skape fremtidens barnehager og omsorgssektor på lik linje med kvinner, sier hun

I første omgang vil Ap innføre en målsetting om 40 prosent kvinner i toppledelsen både i staten og i de statlige selskapene. Følges ikke målet opp, lurer kvoteringsriset bak speilet.