Er du frisk og lever av sosialhjelp, skal du arbeide for pengene, mener de to partiene. Om sosialhjelpsmottakerne nekter, skal de straffes gjennom trekk i utbetalingene, skriver [Aftenposten](http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/partier/h/Frp-og-Hoyre-vil-sette-sosialklienter-til-snomaking-7292549.html \l .Uh2UyNJ7J8E).

— Det aller verste som kan skje, særlig for unge mennesker, er at man sitter hjemme, snur døgnet og mister kontakt med omverdenen. Derfor vil vi ha aktivitetsplikt, sier Høyres sosialpolitiske talsmann, Torbjørn Røe Isaksen til avisen.

Han mener en 20-åring på sosialhjelp fra første dag skal ut i «lavterskelaktivitet» som for eksempel snømåking, vedhogging, seniorhjelp, flyttehjelp eller andre ting.

— Har du ikke en god grunn til ikke å delta, som sykdom eller barns sykdom, skal du bli trukket i ytelser, sier han.

Røe Isaksen vil starte med unge sosialhjelpsmottakere, men sier det kan bli aktuelt å utvide aktivitetsplikten til også å gjelde mottakere av arbeidsavklaringspenger og andre som venter på tiltak.

I Frp gleder de seg over Høyres signaler.

— Siden 2006 har jeg ment at vi bør endre loven slik at allmenn aktivitetsplikt blir lovfestet. Kommunen skal ikke lenger kunne velge å bruke plikten eller ikke. Det er noe de skal, sier Frps sosialpolitiske talsmann, Robert Eriksson.