• SLAGKRAFT I SKAUEN: Telemark bataljon øver i Rena Leir med en Leopold stridsvogn. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Væpnet med store forsinkelser

Forsvaret sliter med å lande egne investeringsprosjekter. I 1998 skulle oppgradering av pansrede M113-vogner vært avsluttet. Siste vogn leveres i høst – 15 år forsinket.