Det gikk ikke mange minuttene før Arbeiderpartiets mye omtalte utsagn om 12.000 nye sykehjems— og omsorgsplasser dukket opp i diskusjonen.

— I 2005 lovte Stoltenberg oss at eldreomsorgen skulle skinne. I 2009 lovet han oss 12.000 nye plasser. Når han blir konfrontert med den brutale virkeligheten om at det bare er blitt noen få tusen nye plasser, fraskriver han seg ansvaret og skyver kommunene foran seg, sa Frp-leder Siv Jensen. Nettopp det at eldreomsorgen er et kommunalt ansvar er noe av det hun vil endre ved å flytte finansieringsansvaret over på staten.

Stoltenberg mente derimot at han er tydelig på at han tar ansvar og at han er villig til å gjøre det i fire nye år.

Jensen kom for øvrig også med et aldri så lite spark til sine egne og mente at heller ikke den forrige Høyre-sentrum-regjeringen hadde altfor mye å skryte av.

I tillegg til statlig finansiering, vil Jensen ha bemanningsnormer i eldreomsorgen og hun vil lovfeste retten til sykehjemsplass. Også flere av de andre partilederne trakk fram at flere plasser må følges opp av flere folk og større ressurser dersom eldreomsorgen skal styrkes.

— Ingen skal tro at ikke hver ordfører vil det beste for sine innbyggere. Det viktigste for kommunene er at de har muskler og rammer, sa Senterparti-leder Liv-Signe Navarsete før hun la til:

— Vi skal styrke de rammene.