Sp-representant og leder av næringskomiteen Geir Pollestad vil vite om statsminister Erna Solberg (H) syns det er greit at departementsråd Leif Forsell fra Landbruks— og matdepartementet var bisitter da regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet forhandlet med Venstre og KrF om jordbruksavtalen i forrige uke.

Spørsmålet rettes til statsministeren fordi Pollestad og Senterpartiets stortingsgruppe opplever at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) unnviker spørsmålet.

Ikke flytte etter

Selv mener Pollestad at Forsells deltakelse er høyst problematisk.

— Dette handler ikke om jordbruksoppgjøret, men om det grunnleggende forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Det er uhørt at departementets øverste embetsmann deltar på partimøter i Stortinget, sier Pollestad til NTB.

Han mener det er brudd på rolleforståelse når det likevel har skjedd.

— Når makten etter valget er flyttet fra regjeringskontorene til Stortinget så kan ikke embetsverket flytte etter. Det er helt uakseptabelt at departementsråden deltar i partimøter i Stortinget om en sak som er til komitébehandling, sier den juristutdannede Rogaland-representanten.

Listhaugs ansvar

Pollestad - som selv var statssekretær i forrige periode - understreker at han ikke er ute etter Leif Forsell.

— Nei, dette er statsrådens ansvar. Og nå vet vi at det var Listhaug som ba ham om å være med, sier Pollestad.

I brevet skriver Listhaug at hun ga Forsell beskjed om å følge statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) «for å bistå henne med å svare på eventuelle spørsmål fra partiene i forbindelse med partienes møter som ledet fram til avtale om jordbruksoppgjøret».

Hårfin grense

Bortsett fra den avklaringen, er Pollestad ikke fornøyd med svaret som Listhaug kommer med i et brev til Senterpartiets stortingsgruppe.

— Hun svarer ikke på mitt spørsmål om hva som er hennes vurdering av at en embetsmann deltar i partimøter på Stortinget, så det spørsmålet sender vi nå til statsministeren, sier han.

Listhaug opplyser om Forsells deltakelse at han «bisto med tekniske og beregningsmessige avklaringer vedrørende fordelingsspørsmål».

— Det er en hårfin grense mellom å gi slike avklaringer og å komme med vurderinger. Og da trår man over en grense, sier Pollestad.

Indirekte

Sp-politikeren understreker at politikere naturligvis må benytte seg av fagkunnskapen som departementet sitter på. Men da enten i form av i spørsmål i brevs form til departementet, eller indirekte og da gjennom den politiske ledelsen.

— Det er selvsagt legitimt. Men denne kommunikasjonen må gå gjennom politisk ledelse. Det handler om det prinsipielle, nemlig at Stortinget kun kjenner statsråden, sier Pollestad.