Kulturministeren mister sin nærmeste politiske medarbeider etter bare åtte måneder. Statssekretær Knut Olav Åmås (46) har i dag bedt om å få fratre sin stilling i Kulturdepartementet fordi han blir ny direktør i Fritt Ord.

— Jeg er veldig glad for å ha fått nesten åtte intense måneders erfaring som statssekretær. Jeg har aldri lært så mye om det norske samfunnet, og fått delta i en avgjørende startfase for et politisk prosjekt som jeg har svært stor tro på, sier Åmås i en pressemelding fra departementet.

Åmås sluttet som kultur- og debattredaktør i Aftenposten da han ble utnevnt til sekretær for kulturministeren i oktober. Han overtar sjefsstolen i Fritt Ord etter Erik Rudeng.

— Det har vært en stor glede å samarbeide med Knut Olav Åmås i disse månedene og jeg beklager at han nå slutter hos oss. Jeg ønsker ham lykke til med nye og spennende oppgaver, skriver kulturminister Thorhild Widvey i pressemeldingen.

Åmås sier i en pressemelding fraFritt Ord at stillingen som direktør der er en av de viktigste og mestspennende i norsk samfunnsliv.

— Mulighetene er unike til å stimulere den kritiske ogkunnskapsbaserte samfunnsdebatten i Norge, sier den tidligere kulturredaktøren.

Han gleder seg til å delta aktivt i samfunnsdebatten ogønsker å legge større vekt på formidling og tilgjengelighet.

Styreleder i Fritt Ord, Georg Fr. Rieber-Mohn er også veldigfornøyd:

— Åmås vil videreføre og utvikle Fritt Ords synlighetog arbeid for å fremme ytringsfriheten og å bidra til en informert ogopplysende offentlig debatt, sier Rieber-Mohn i pressemeldingen fra stiftelsen,som har som mål å verne om ytringsfriheten i Norge og stimulere til debatt.