Lokkemat utan kjend effekt

Billege tomter, gratis barnehageplass, byggjetilskot. Norske kommunar brukar mykje pengar på lokkemat til innflyttarar, men ingen veit om det verkar.