Rønningen fortviler og mener Breiviks terrorvirksomhet kanskje kunne ha blitt stanset i tide dersom kommunen hadde sagt ja til å selge gården.

— Jeg har ligget våken mange netter og tenkt på at terroristen faktisk kunne vært stoppet, eller vært nødt til å finne et annet sted, sier 87 år gamle Per Rønningen til VG.

Fikk ikke kjøpe

Han bodde på Vålstua gård på Åsta de første 80 årene av sitt liv. I 2005 ønsket han og konen, som døde i fjor, et enklere liv. De solgte gården og kjøpte seg et lite hus på Rena. Slektsgården ble solgt til en ung mann fra Oslo. Kommunen krevde konsesjon, noe mannen oppfylte ved å si at han skulle flytte til gården og avle opp hester.

Senere viste det seg at eieren bygget opp en stor hasjfabrikk på gården. Politiet avslørte narkovirksomheten i 2006 i forbindelse med jakt på penger fra Nokas-ranet i Stavanger. Gårdseieren ble dømt til tre og et halvt års fengsel. Retten avviste å inndra gården til fordel for statskassen. Rønningen ba derfor Åmot kommune trekke konsesjonen tilbake slik at han kunne kjøpe den og selge den til en ny eier. Åmot kommune sa nei. 10. april 2011 sendte Rønning sitt siste brev til kommunen og fylket og ba dem vurdere saken på nytt.

— Jeg kunne ikke forstå at de ikke kunne stoppe videre kriminell virksomhet, og ba dem tenke over saken enda en gang, sier Rønningen.

Terrorgård

Samme dag skrev Anders Behring Breivik under en leiekontrakt med den straffedømte eieren. I kontrakten oppga Breivik at han skulle bo på gården og dyrke grønnsaker i regi av sitt personlige selskap Breivik Geofarm. Konsesjonen var dermed oppfylt.

I stedet kjøpte han inn flere tonn kunstgjødsel som han brukte til å lage terrorbomben som drepte åtte mennesker, såret flere titalls personer og ødela regjeringskvartalet i Oslo.

— Jeg har vondt av alt dette, at slektsgården fortsatt kan bli brukt til kriminell aktivitet. Alt jeg håper på er at gården igjen kan bli en helt normal landbrukseiendom, sier Rønningen.

Vålstua gård er i dag fortsatt eid av den hasjdømte Oslo-mannen. Nye leietakere, som ifølge et skilt ved innkjørselen driver hunde- og kattepensjonat, bor nå på gården.

Politiker-støtte

Rønningens ønske om å få inndratt konsesjonen får støtte på Stortinget. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mener konsesjonsloven må kunne endres slik at den kan stoppe kriminell virksomhet på landbrukseiendommer.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ønsker ikke å kommentere saken. Landbruksdepartementet mener Åmot kommune og Hedmark fylkeskommune har foretatt en riktig vurdering i saken.