Slik skal SV bli en valgvinner

Sosialistisk Venstreparti vil ha en ny skattepolitikk som gir større frihet til å følge konjunkturene.