Laksespising langt under faregrensen

Nordmenn kan spise seks ganger så mye fet fisk som i dag, uten å overskride faregrensene myndighetene har satt for hvor mye vi tåler av miljøgiften dioksin.