Ville sende tyskerbarna til Australia

Da freden kom, begynte tyskjerbarnas krig. I 1945 ville norske myndigheter sende 9000 små barn til Australia.