Nederlag for Halvorsen i Strasbourg

Norge greide ikke å stanse et EU-vedtak som kan mer enn halvere den norske garantien for bankinnskudd.