Telenor erstatter opsjonene

Styret i Telenor har vedtatt et nytt langsiktig insentivprogram for ledere som erstatning for det tidligere opsjonsprogrammet.