Oslo-skolene er best

Fem av de ti videregående skolene med de beste eksamensresultatene i landet ligger i Oslo-området.