Nye krav til utbyggere

Utbyggere i sjøfronten kan allerede i år bli møtt med krav om å bygge høyt nok til å tåle fremtidens stormflo.