Forsvarsledelsen inn til høring

Politikere og tillitsmenn mener forsvarssjef Sverre Diesen opptrer arrogant når han avviser bekymringsmeldingene fra påtroppende Afghanistan-befal. Nå må han forklare seg på Stortinget.