Hakket før mistillit mot statsråd Enoksen

«Sterkt kritikkverdig». Slik stemplar dei fire opposisjonspartia på Stortinget olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) sin feilinformasjon til Stortinget i Statoil Hydro-saka.