Går på friarferd i klimapolitikken

Det er beinhard kamp mellom regjeringspartia om utforminga av dei konkrete krava til reduksjon i klimagassutslepp. Nå er også opposisjonen kontakta for å høyre kva den kan akseptere.