Dataflinke kvinner

Nordmenn flest mener de har tilstrekkelig digital kompetanse i forhold til arbeidslivet.