- Regjeringa må lære å takle usemje

SV-veteranen Berge Furre meiner Regjeringa må lære seg å leve med at det kjem til uttrykk avvikande syn mellom partia i regjeringa.