Pengefesten fortsetter

Lønnsveksten kan bli rekordhøy i 2008. Sammen med lav prisstigning og færre renteøkninger blir inneværende år nok et økonomisk jubelår.