EU revurderer minstepris

EU-kommisjonen har varsla at den vil revurdere handels-hindringane for norsk lakseeksport. Minsteprisen kan bli fjerna.