Opprør mot kraftliner

Rasering av landskapet. Frykt for helseskadar. Ein katastrofe for fuglelivet.