Uklart når produksjonen tas opp igjen

Uvisst når Statfjord As produksjon blir satt i gang igjen etter lekkasjeulykken lørdag.