- Fordel for Israel å la Vanunu reise

Biskopen i Oslo, Ole Christian Kvarme, meiner det vil tene Israel sine interesser å la Mordechai Vanunu få forlate landet.