Tvangsekteskap skaper ny strid i regjeringen

Det har oppstått en beinhard kamp mellom Ap og SV om tiltak mot tvangsekteskap.