Seks av ti bytter fastlege på nettet

Muligheten for å bytte fastlege på nettet har ført til at flere gjør det. I fjor byttet i alt 329.000 nordmenn fastlege etter eget ønske.