Kontantstøtteutbetaling til utlandet øker

Utbetaling av kontantstøtte til utlandet øker, mens utbetaling til mottakere bosatt og med jobb i Norge synker, viser ferske tall fra Nav.