Vil selge snåsavann

Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo i Snåsa kommune vil bruke oppmerksomheten som bygda har fått i kjølvannet av boka om Snåsamannen til verdiskapning for Snåsa-samfunnet.