Direktoratet støtter røykerne

Helsedirektoratet oppfordrer forsikringsbransjen til å skrinlegge høyere premier for røykere.