Sp sier ja til kvinnelig verneplikt

Senterpartiet går inn for kjønnsnøytral verneplikt. Dette betyr at verneplikten også skal omfatte kvinner.