– Høye lønnstillegg kan gi økt rente

Sentralbanksjef Svein Gjedrem advarer mot at uventet sterk lønnsvekst ved vårens lønnsoppgjør kan føre til høyere rente.