Forbudt å røve et folks kulturarv

Nordmenn på ferie må heretter vokte seg vel for å ta med hjem kulturgjenstander, selv om de er kjøpt på ærlig og redelig vis.