Haakonsvern fredes

Forsvarssjefen vil gjøre omfattende forflytninger, som rammer Stavanger spesielt hardt og gjør Bodø til vinner. Haakonsvern blir ikke berørt.