Rasoffer nr. to identifisert

Kriminalteknikere har identifisert et nytt offer for rastragedien i Ålesund.