Frp vil ha bøter og trygdekutt mot kjønnslemlestelse

Fremskrittspartiet vil ha jevnlige kontroller av underlivet til somaliske jenter og straffe dem som begår kjønnslemlestelse med fengsel, bøter og trygdekutt.